Aktualności

Informacja dotycząca zamieszczania sprawozdań finansowych w Biuletynie Informacji Publicznej

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. A. Grubby w Zelgoszczy informuje, że realizując obowiązek wynikający z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
(tj. Dz.U. 2020 poz. 342) sprawozdania finansowe szkoły są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Lubichowie w zakładce Jednostki Organizacyjne
i są dostępne pod adresem: https://bip.lubichowo.pl/m,499,sprawozdania-finansowe.html

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJPSP IM. A. GRUBBY W ZELGOSZCZY W ROKU SZKOLNYM 2024/2025

Na podstawie art. 154 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089 oraz z 2023 r. poz. 185) w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów Wójt Gminy Lubichowo w Zarządzeniu nr 9/2024 z dnia 23 stycznia 2024 r., ustalił terminy i czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 w szkole podstawowej odnośnie klasy pierwszej – załącznik nr 1.

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Komisja rekrutacyjna Publicznej Szkoły Podstawowej im. A. Grubby w Zelgoszczy informuje, iż w budynku szkoły na tablicach informacyjnych i głównych drzwiach wejściowych zostały wywieszone listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2024/2025

UWAGA

Obowiązkowo Rodzic/prawny opiekun po zakwalifikowaniu kandydata potwierdza wolę przyjęcia wyrażoną we wniosku na podstawie oświadczenia do dnia 19.04.2024 roku

REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PSP IM. A. GRUBBY W ZELGOSZCZY W ROKU SZKOLNYM 2024/2025

Na podstawie art. 154 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089 oraz z 2023 r. poz. 185) w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów Wójt Gminy Lubichowo w Zarządzeniu nr 9/2024 z dnia 23 stycznia 2024 r., ustalił terminy i czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 w szkole podstawowej odnośnie oddziału przedszkolnego – załącznik nr 1.

Ubezpieczenie dzieci - rok szkolny 2023/2024

W kwestii ubezpieczenia NNW naszych uczniów jako szkoła zdecydowaliśmy aby Rodzice indywidualnie ubezpieczyli swoje dzieci. Poniżej linki do propozycji NNW. 

https://ubestrefa.pl/oferta/61ns3u

https://bezpieczny.pl/nnw-szkolne/71448

Wyprawka dla przedszkolaka 2023/2024

Podręczniki z religii 2023/2024

Dla wszystkich uczniów oprócz religii szkoła zapewnia podręczniki i ćwiczenia. Podręczniki są własnością szkoły i zostaną wydawane na początku roku szkolnego razem z ćwiczeniami, które będą własnością uczniów. Rodzice muszą zapewnić swoim dzieciom tylko podręczniki i ćwiczenia do religii.

LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Komisja rekrutacyjna Publicznej Szkoły Podstawowej im. A. Grubby w Zelgoszczy informuje, iż w budynku szkoły na tablicach informacyjnych i głównych drzwiach wejściowych zostały wywieszone listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024

Obowiązkowo Rodzice/Prawni Opiekunowie po zakwalifikowaniu kandydata potwierdza wolę przyjęcia wyrażoną we wniosku na podstawie oświadczenia do dnia 22.05.2023 r. 

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Komisja rekrutacyjna Publicznej Szkoły Podstawowej im. A. Grubby w Zelgoszczy informuje, iż w budynku szkoły na tablicach informacyjnych i głównych drzwiach wejściowych zostały wywieszone listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do oddziały przedszkolnego na rok szkolny 2023/2024

LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Komisja rekrutacyjna Publicznej Szkoły Podstawowej im. A. Grubby w Zelgoszczy informuje, iż w budynku szkoły na tablicach informacyjnych i głównych drzwiach wejściowych zostały wywieszone listy dzieci zakwalifikowanych do oddziały przedszkolnego na rok szkolny 2023/2024

UWAGA

Obowiązkowo Rodzic/prawny opiekun po zakwalifikowaniu kandydata potwierdza wolę przyjęcia wyrażoną we wniosku na podstawie oświadczenia do dnia 21.04.2023 roku

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ PSP IM. A. GRUBBY W ZELGOSZCZY W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Na podstawie art. 154 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089 oraz z 2023 r. poz. 185) w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów Wójt Gminy Lubichowo w Zarządzeniu nr 8/2023 z dnia 18 stycznia 2023 r., ustalił terminy i czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 w szkole podstawowej odnośnie klasy pierwszej – załącznik nr 1.

Dyrektor Szkoły na podstawie art. 157 ust.1 oraz ust. 2 pkt.1,2,5 i art.158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089 oraz z 2023 r. poz. 185) w Zarządzeniu nr 4/2023 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. A. Grubby w Zelgoszczy  z dnia 23 stycznia 2023 r., powołał Komisję Rekrutacyjną na rok szkolny 2023/2024 w składzie:
Katarzyna Malinowska – przewodniczący
Aneta Kolaska – członek
Milena Górska – członek

REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PSP IM. A. GRUBBY W ZELGOSZCZY W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Na podstawie art. 154 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089 oraz z 2023 r. poz. 185) w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów Wójt Gminy Lubichowo w Zarządzeniu nr 8/2023 z dnia 18 stycznia 2023 r., ustalił terminy i czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 w szkole podstawowej odnośnie oddziału przedszkolnego – załącznik nr 1.

Dyrektor Szkoły na podstawie art. 157 ust.1 oraz ust. 2 pkt.1,2,5 i art.158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089 oraz z 2023 r. poz. 185) w Zarządzeniu nr 4/2023 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. A. Grubby w Zelgoszczy  z dnia 23 stycznia 2023 r., powołał Komisję Rekrutacyjną na rok szkolny 2023/2024 w składzie:
Katarzyna Malinowska – przewodniczący
Aneta Kolaska – członek
Milena Górska – członek

Zaproszenie na Kiermasz

Podręczniki z religii - rok szkolny 2022/2023

Dla wszystkich uczniów oprócz religii szkoła zapewnia podręczniki i ćwiczenia. Podręczniki są własnością szkoły i zostaną wydawane na początku roku szkolnego razem z ćwiczeniami, które będą własnością uczniów. Rodzice muszą zapewnić swoim dzieciom tylko podręczniki i ćwiczenia do religii.

Lista dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego Publicznej Szkoły Podstawowej im. A. Grubby w Zelgoszczy w roku szkolnym 2022/2023

Lista dzieci przyjętych do klasy I Publicznej Szkoły Podstawowej im. A. Grubby w Zelgoszczy w roku szkolnym 2022/2023

Lista dzieci zakwalifikowanych do odziału przedszkolnego na rok szkolny 2022/2023

REKRUTACJA DO KLASY I W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Informujemy, że w dniach 01.04–29.04.2022r. przyjmowane są wnioski o przyjęcie dziecka do KLASY I Publicznej Szkoły Podstawowej im. A. Grubby w Zelgoszczy.
Dokumenty można pobrać w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej im. A. Grubby w Zelgoszczy lub pobrać ze strony internetowej

REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Informujemy, że w dniach 07.03–25.03.2022r. przyjmowane są  wnioski o przyjęcie dziecka  do oddziału przedszkolnego Publicznej Szkoły Podstawowej A. Grubby w Zelgoszczy.

Dokumenty można pobrać w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej im. A. Grubby w Zelgoszczy lub pobrać ze  strony internetowej: www.pspzelgoszcz.com

Zapraszamy uczniów do udziału w zbiórce

Bez tytułu

Konkurs plastyczny dla uczniów klas I-III oraz wychowanków przedszkola

Miś

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Drodzy Rodzice, Uczniowie!!!
Informujemy, że rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się 1 września 2021r. (środa) o godz. 9.00 w budynku szkoły – bezpośrednio spotkanie uczniów z wychowawcami w klasach.
HARMONOGRAM SPOTKANIA:
klasa „0” Oddział przedszkolny: Wychowawca: Katarzyna Malinowska
klasa I – sala nr 5, Wychowawca: Beata Paluchowska
klasa II – sala nr 8, Wychowawca: Urszula Trambecka
klasa III – sala nr 14, Wychowawca: Krystyna Dawidowska
klasa IV – sala nr 12, Wychowawca: Magdalena Bobkowska
klasa V – sala nr 7, Wychowawca: Michał Pielak
klasa VI – świetlica, Wychowawca: Jan Kazubowski
klasa VII – sala nr 11, Wychowawca: Barbara Sulewska
klasa VIII – sala nr 15, Wychowawca: Anna Głodna
Dowóz: Autobus -godz. 8.35 -Wda, Bus -godz. 8.10 – Mermet, godz. 8.35 – Smolniki

Odwóz: godz. 9.15
Do zobaczenia w szkole!!!

Podręczniki na nowy rok szkolny 2021/2022

Drodzy Rodzice i Uczniowie,
dla wszystkich uczniów oprócz religii szkoła zapewnia podręczniki i ćwiczenia. Podręczniki są własnością szkoły i zostaną wydawane na początku roku szkolnego razem z ćwiczeniami, które będą własnością uczniów.
Rodzice muszą zapewnić swoim dzieciom tylko podręczniki i ćwiczenia do religii.

Informacja

Lista przyjętych do oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. A. Grubby w Zelgoszczy na rok szkolny 2021/2022

Informacja

Lista przyjętych do oddziału przedszkolnego zostanie wywieszona na drzwiach wejściowych szkoły oraz będzie udostępniona na stronie internetowej w dniu 30.04.2021 do godz. 14.00

Lista dzieci zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. A. Grubby w Zelgoszczy

Najlepsi uczniowie w pierwszym półroczu 2020/2021

Grupa przedszkolna
Jagna Kielbratowska
Aleksandra Ćwiklińska
Agata Wontka
Klasa I
Tatiana Ostrowska
Martyna Głodek
Jakub Wylot
Filip Bunikowski
Dawid Kłomski
Kornelia Zielińska
Jakub Trołop
Lena Rombalska
Klasa II
Julianna Kielbratowska
Lena Zielińska
Lena Gajewska
Karolina Olszowy
Kamil Ćwikliński
Igor Swobodziński
Oliwer Guz
Klasa III
Julia Redzimska
Aleksandra Rucińska
Szymon Kiżewski
Borys Swobodziński
Klasa IV
Monika Bielińska
Justin Niemczyk
Leon Rajszczak
Nikodem Muller
Klaudia Drozdowska
Maciej Mazurowski
Natalia Derda
Martyna Torłop
Maja Zając
Klasa V
Karol Rambowski
Paweł Murawski
Kinga Różańska
Klasa VI
Bartosz Głodek
Aleksandra Landowska
Anna Wyczyńska
Igor Wylot
Klasa VII
Nadia Trepkowska
Mateusz Prekop
Adam Mazurowski
Adam Bednarek
Marta Przewoźna
Klasa VIII
Joanna Bielińska
Julia Murawska
Izabela Narloch
Magda Urban

Informacja

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W LUBICHOWIE
INFORMUJE, ŻE GABINET STOMATOLOGICZNY DLA DZIECI
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W LUBICHOWIE BĘDZIE CZYNNY W KAŻDĄ ŚRODĘ W GODZINACH OD 12.30 DO 18.00
KONTAKT POD NR TEL 784 171 832
POZA TYM W KAŻDY CZWARTEK DZIECI MOGĄ KORZYSTAĆ Z USŁUG STOMATOLOGII DZIECIĘCEJ W GMINNYM OŚRODKU ZDROWIA W LUBICHOWIE – PORADNIA STOMATOLOGICZNA W GODZ. OD 13.00 DO 16.00
POD NR TEL 58 5885 213 LUB 58 5885 385 WEW. 26

Projekt w ramach Programu "Działaj Lokalnie"

W ramach projektu „Zagraj dla zdrowia i o zdrowie” współfinansowanego z Programu Działaj Lokalnie  zostały zakupione koszulki sportowe dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. A. Grubby w Zelgoszczy.

Previous slide
Next slide

Zagraj dla zdrowia i o zdrowie...

Budowa boiska do koszykówki w ramach programu Działaj Lokalnie

 

Previous slide
Next slide

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

W tym roku nie będzie tradycyjnego rozpoczęcia roku szkolnego ( msza św, akademia itd.) W dniu 1 września 2020r. uczniowie spotykają się tylko z wychowawcami w klasach w dwóch rzutach tj:

a) godz. 8:00- pierwsza grupa IV-VIII ( odjazd z Wdy godz. 7:45 odwóz z Zelgoszczy godz. 8:30)
b) godz. 9:00- druga grupa „O”- III (odjazd z Wdy godz. 8:45 – odwóz z Zelgoszczy godz. 9:30)
c) Bus – Mermet odjazd 7:05, Smolniki 7:30

Wyprawka dla pierwszaka - rok szkolny 2020/2021

Stypendyści - 26.06.2020

Stypendium można odbierać od 22 lipca 2020 r.  w SAPO przy  ul. Zblewskiej 8,  codziennie w godzinach : poniedziałek, wtorek, czwartek 7.30 – 15.30,  środa od 7.30 do 17.00, piątek od 7.30 do 14.00

Zapraszamy!!!!

1.06.2020 - Życzenia z okazji Dnia Dziecka

 • Drodzy Uczniowie, z okazji Dnia Dziecka składamy Wam życzenia:
 • zdrówka,
 • radości,
 •  samych dobrych myśli,
 • odwagi w spełnianiu marzeń,
 • oddanych koleżanek i kolegów,
 • wspaniałych przyjaciół,
 • zdrowych słodyczy,
 • wiary w siebie,
 • wytrwałości w nauce,
 • wielu dobrych ocen w szkole,

Prezentów o jakich marzycie oraz wspaniałych wakacji!

WASI NAUCZYCIELE

Zarządzenie Dyrektora Szkoły w sprawie czasowe zawieszenia zajęć w Oddziale przedszkolnym

24.03.2020 r. Ważny komunikat

1. W dniach od 25.03.2020 do 08.04.2020 r. formą realizacji podstawy programowej będzie kształcenie na odległość
2. Oddział przedszkolny – (klasa 0) – zajęcia odbywać się będą w formie kontaktu telefonicznego z wychowawcą oraz poprzez stronę internetową www.pspzelgoszcz.com (tematy kompleksowe na dany dzień/ tydzień począwszy od środy 25.03.2020r.prosimy o odwiedzanie naszej strony internetowej)
3. Klasy I-III forma prowadzenia zdalnego nauczania (oprócz języka angielskiego i religii) określają wychowawcy klas
4. Klasy 4-8 zajęcia prowadzone będą tylko przez dziennik elektroniczny librus. dla uczniów którzy nie posiadają komputera lub internetu – formę prowadzenia zajęć dopasowuje wychowawca klasy.

Informacja ws. zamknięcia placówek oświatowych na terenie Gminy Lubichowo z dnia 11 marca, godz.14:30

Rada Ministrów z uwagi na profilaktykę rozprzestrzeniania się koronowirusa podjęła dziś decyzję o zawieszeniu od czwartku 12 marca do środy 25 marca działań dydaktyczno wychowawczych na terenie całej Polski.
Szkoły i przedszkola na terenie Gminy Lubichowo będą w tym czasie nieczynne.
Odwołane zostają także wszystkie zajęcia i spotkania w Gminnym Ośrodku Kultury.
W najbliższy czwartek i piątek tj. 12 i 13 przedszkola i szkoły na terenie Gminy Lubichowo będą prowadzić swoją działalność w systemie opiekuńczym tj, . kadra nauczycielska zapewni opiekę nad dziećmi, jednak bez prowadzenia lekcji i innych przewidzianych zajęć.
Dowozy i odwozy dzieci do placówek w tych dwóch dniach pozostają bez zmian.
Zgodnie z zaleceniami Rady Ministrów rodzice, którzy w tym czasie (12 i 13 marca) są w stanie zapewnić opiekę nad najmłodszymi proszeni są o pozostanie z dziećmi w domach.
Dzieci w czasie zamknięcia placówek powinny pozostać w domach i ograniczyć wszelką aktywność oraz kontakty z rówieśnikami.
Dyrektorzy zobowiązują nauczycieli placówek oświatowych do przygotowania materiałów dydaktycznych do samodzielnej pracy uczniów w domu. Prosimy Rodziców o egzekwowanie od dzieci przygotowania prac wskazanych przez nauczycieli.

Ważny komunikat!!!!

1. W dniach 12 -13 marca 2020 w szkole będą odbywać się tylko zajęcia opiekuńcze dla tych uczniów i wychowanków, którym Rodzice nie są w stanie zapewnić opieki w domu. Proszę aby pozostali uczniowie zostali w domu.

2. W dniach od 16 do 25 marca 2020 r. w szkole nie będzie żadnych zajęć lekcyjnych, ani opiekuńczo-wychowawczych.
Te dni nie będą odpracowywane.
Z poważaniem
Mieczysław Cichon
Dyrektor Szkoły

04.03.2020 - Komunikat

Szanowni Rodzice!
Działając w oparciu o rekomendację Ministra Edukacji Narodowej w zakresie profilaktyki prozdrowotnej w związku z pojawiającymi się przypadkami koronawirusa w Polsce:
Proszę o:
1.Przypomnienie dzieciom zasad przestrzegania podstawowych zasad higieny; częstego prawidłowego mycia rąk oraz ochrony podczas kichania i kaszlu
2.Nie przysyłania chorych dzieci do szkoły
3.Niezwłocznego poinformowania szkoły o podejrzeniu u Państwa koronawirusa
Z poważaniem
Dyrektor szkoły
Mieczysław Cichon

Podsumowanie I semestru 2019/2020

Harmonogram rekrutacji do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021

10.09.2019 Informacja

Rada Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej im. A. Grubby w Zelgoszczy zwraca się z prośbą o zapłacenie składki „Komitetu Rodzicielskiego” na rok szkolny 2019/2020 w kwocie 35,00 zł (od rodziny)

Wpłaty przyjmowane są w sekretariacie szkoły.

Podsumowanie roku szkolnego 2018/2019

Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych

Wakacje 2020

Dni
Godziny
Minuty
Previous slide
Next slide